Quá trình đô thị hóa trên thế giới


Tỷ lệ dân số thành thị ngày càng tăng.

+Điều kiện hình thành đô thị

Khi sản xuất vượt nhu cầu tiêu dùng xảy ra quá trình trao đổi hàng hóa. Từ trao đổi hàng hóa hình thành thi trường hàng hóa và sự phân công lại lao động xã hội. Những trung tâm trao đổi hàng hóa trở thành nơi tập trung đông đúc dân cư, phát triển thành đô thị.
Các đô thị xuất hiện ở những nơi trung tâm dân cư, kinh tế và chính trị của một quốc gia hay khu vực.
Các đô thị đã xuất hiện từ các nền văn hóa cổ đại, phát tiển tăng dần trong thời kỳ trung cổ và phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ công nghiệp hóa.
Hiện nay tốc độ phát triển đô thị trên thế giới đang đạt đến đỉnh cao, nhất là ở các nước đang phát triển.

+Quá trình phát triển đô thị trong thế kỷ 20

Trong thế kỷ 20 quá trình phát triển đô thị xảy ra với tốc độ nhanh chóng so với hàng ngàn năm trước đó.
-Vào năm 1900 đã có 220 triệu cư dân thành thị (chiếm 13%) trên toàn thế giới.
Năm 1900, những thành phố đông dân nhất thế giới thuộc về Bắc Mỹ và Châu Âu. Cuối thế kỷ 20 chỉ có 3 thành phố Tokyo, New York và Los Angeles là những thành phố công nghiệp.
-Vào năm 1910, Tại Hoa Kỳ, bắt đầu thời kỳ đô thị hóa tăng tốc vào cuối thập niên 1910, các nhà nghiên cứu cho biết ở thời điểm này Hoa Kỳ còn 21% dân số sống ở nông thôn. Mặc dù một số tiểu bang Maine, Mississippi, Vermont và Tây Virginia - vẫn còn đa số nông thôn. Tại Bắc Carolina, một phần lớn nông thôn vẩn còn đến cuối những năm 1980.
Trong khi dân số đô thị của thế giới đã tăng trưởng rất nhanh chóng (từ 220.000.000 người trong năm 1900 đến 2.800.000.000 người trong năm 2000) trong thế kỷ 20, trong vài thập kỷ tiếp theo sẽ thấy một quy mô chưa từng thấy của phát triển đô thị trong thế giới phát triển. 
-Vào năm 1950 đã có 732 triệu cư dân thành thị (chiếm 29%) trên toàn thế giới.
-Đến năm 1990, 75% dân số của Hoa Kỳ sống ở các thành phố.

+Quá trình phát triển đô thị trong thập niên đầu thế kỷ 21

-Từ năm 2000-2015, 11 siêu thành phố được dự báo được mức tăng dân số dưới 1,5% và năm thành phố sẽ ở với tốc độ tăng trưởng dân số trên 3%.
-Vào năm 2003 đã có 3 tỷ cư dân thành thị (chiếm 48% )trên toàn thế giới. Dân số nông thôn chiếm 3,2 tỷ người.
Tỷ lệ người dân sống trong các siêu thành phố (từ 10 triệu người trở lên) là nhỏ. Năm 2003, 4% dân số thế giới cư trú tại các siêu thành phố.Khoảng 25% dân số thế giới và một nửa dân số đô thị sống trong các khu định cư đô thị với ít hơn 500.000 dân.
Với 35 triệu dân vào năm 2003, Tokyo cho đến nay là tích tụ đô thị đông dân nhất. Sau Tokyo, lớn nhất agglomerations tiếp theo đô thị trên thế giới là Mexico City (18,7), New York-Newark (18,3), São Paulo (17,9) và Mumbai (Bombay) (17,4). Vào năm 2015, Tokyo sẽ vẫn là tích tụ đô thị lớn nhất với 36 triệu dân, tiếp theo là Mumbai (Bombay) (22,6), Delhi (20,9), Mexico City (20.6) và São Paulo (20).
Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc và các cơ quan Liên Hợp Quốc cho biết nhân sẽ phải trải qua một "cuộc cách mạng trong suy nghĩ" để đối phó với việc tăng gấp đôi dân số đô thị ở Châu Phi và Châu Á. Làn sóng đô thị hóa chưa từng có này cung cấp cơ hội tiềm năng hoặc thất bại thảm hại. 
Trong đó có 4% dân số thế giới cư trú tại các siêu thành phố. Khoảng 25% dân số thế giới và một nửa dân số đô thị sống trong các khu định cư đô thị với ít hơn 500.000 dân.
-Trong số 20 siêu thành phố được xác định trong năm 2003, gần một nửa tăng trưởng dân số dưới 1,5% từ năm 1975 đến năm 2000 và chỉ sáu thành phố đã tăng trưởng ở mức trên 3%. 
- Liên quan đến các xu hướng mô tả ở trên, ba phần tư của tất cả các chính phủ báo cáo rằng họ không hài lòng với sự phân bố không gian của các quần thể của họ. Các nước đang phát triển (79%) có nhiều khả năng hơn so với các nước phát triển (65%) báo cáo sự không hài lòng. Các nước đang phát triển cũng có khả năng đã áp dụng chính sách để cải thiện phân bố không gian.
Với 35 triệu dân vào năm 2003, Tokyo cho đến nay là tích tụ đô thị đông dân nhất. Sau Tokyo, lớn nhất agglomerations tiếp theo đô thị trên thế giới là Mexico City (18,7), New York-Newark (18,3), São Paulo (17,9) và Mumbai (Bombay) (17,4). Vào năm 2015, Tokyo sẽ vẫn là tích tụ đô thị lớn nhất với 36 triệu dân, tiếp theo là Mumbai (Bombay) (22,6), Delhi (20,9), Mexico City (20.6) và São Paulo (20).
Các đô thị lớn không nhất thiết phải trải qua sự tăng trưởng dân số nhanh chóng. Trong số 20 siêu thành phố được xác định trong năm 2003, gần một nửa tăng trưởng dân số dưới 1,5% từ năm 1975 và 2000 và chỉ sáu siêu thành phố đã tăng trưởng ở mức trên 3%. 
Quá trình đô thị hóa đã được nâng cao trong khu vực phát triển hơn, nơi mà 74% dân số sống trong năm 2003. 
Ngược lại, dân số đô thị của vùng phát triển hơn được dự kiến ​​sẽ tăng rất chậm, từ 0,9 tỷ người trong năm 2003 đến1 tỷ người vào năm 2030. Trung bình hàng năm tỷ lệ tăng trưởng dân số này được dự kiến ​​sẽ là 0,5%, so với 1,5% ghi nhận trong suốt nửa thế kỷ trước.
-Vào năm 2005 đã có 3.200.000 cư dân đô thị (chiếm 49%) trên toàn thế giới.
-Đến năm 2007 dân số thành thị trên thế giới vượt quá mốc 50%, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử thế giới sẽ có cư dân đô thị nhiều hơn so với cư dân nông thôn. 
Vào tháng 5/2007 một sự kiện quan trọng xảy ra khi dân số trái đất đã có số số dân cư đô thị cao hơn dân cư nông thôn. Ngày 23/5/2007 là đại diện cho 1 cột mốc quan trọng lớn về nhân khẩu học được gọi là ngày "đô thị Thiên niên kỷ".
-Wimberley nói rằng ngày 23 tháng 5 năm 2007, đánh dấu một cuộc gọi "mayday" cho tất cả các công dân có liên quan của thế giới.
-Vào năm 2010 đã có 51,3% dân số thế giới sống ở thành thị.

+Quá trình phát triển đô thị tính đến năm 2011

+Trong năm 2011 trên thế giới có 796 khu dân cư đô thị có từ 500.000 người trở lên được xác định.
+Trong năm 2011 trên thế giới có 205 khu dân cư đô thị có từ 2.000.000 người trở lên được xác định. Trong đó gồm:
-Châu Phi : 25
-Châu Á : 105
-Châu Úc : 2
-Châu Âu : 21
-Bắc Mỹ : 31
-Nam Mỹ : 22
+Trong năm 2011 trên thế giới có 65 khu dân cư đô thị có từ 5.000.000 người trở lên được xác định. Trong đó gồm :
-Châu Phi : 12
-Châu Á : 31
-Châu Úc : 0
-Châu Âu : 7
-Bắc Mỹ : 8
-Nam Mỹ : 7
+Trong năm 2011 trên thế giới có 27 siêu thành phố với dân số trên 10.000.000 người, được liệt kê trong bảng sau:

Hạng
Thành phố
Thuộc nước
Dân số
Diện tích km2
Mật độ
/km2
Nguồn
1
Tokyo -Yokohama  (Keihin ) 
36.690.000
9065
4.050
D / B
2
Delhi 
22.630.000
1567
14.440
D / B
3
Seoul - Incheon 
22.525.000
2163
10.410
C / B
4
Jakarta ( Jabodetabek ) 
22.245.000
2784
7.990
C / B
5
Metro Manila 
21.295.000
1425
14.940
C / B
6
Mumbai (Bombay)
21.290.000
777
27.400
D / B
7
New York 
20.710.000
11264
1.840
H / H
8
São Paulo
20.395.000
2914
7.000
D / B
9
19.565.000
2020
9.690
D / B
10
Thượng Hải 
18.665.000
2914
6.410
L / B
11
Cairo 
17.550.000
1709
10.270
E / B
12
Osaka - Kobe - Kyoto  (Keihanshin ) 
17.005.000
3212
5.290
C / B
13
Kolkata (Calcutta)
15.835.000
803
19.720
D / B
14
Thâm Quyến 
15.250.000
1671
9.130
F / B
15
Los Angeles 
14.940.000
5812
2.570
H / H
16
Bắc Kinh
14.170.000
3302
4.290
L / B
17
Moscow 
 Nga
13.680.000
4533
3.020
C / B
18
Karachi
13.460.000
881
15.280
D / B
19
Istanbul
13.275.000
1399
9.490
E / B
20
Buenos Aires 
13.125.000
2681
4.900
D / B
21
Đông Quan
12.205.000
1450
8.420
F / B
22
Rio de Janeiro
11.990.000
2020
5.940
D / B
23
Quảng Châu - Phật Sơn 
11.905.000
2266
5.250
E / B
24
Dhaka 
11.485.000
324
35.450
C / B
25
10.855.000
997
10.890
D / B
26
Paris
10.485.000
3043
3.450
D / B
27
Nagoya (Chūkyō ) 
10.035.000
4015
2.500
C / B


Nguồn: Ủy Ban dân số Liên hợp Quốc 2012.

+Những dự báo quá trình phát triển đô thị từ nay (2011) cho đến năm 2050.

- Dự báo vào năm 2015, Tokyo sẽ vẫn là đô thị lớn nhất với 36 triệu dân, tiếp theo là Mumbai (Bombay) (22,6 triệu), Delhi (20,9 triệu), Mexico City (20.6 triệu) và São Paulo (20 triệu). Từ 2000 năm 2015, 11 siêu thành phố được dự báo được mức tăng dân số dưới 1,5% và 5 thành phố sẽ ở tốc độ tăng trưởng dân số trên 3%.
- Dự báo tới năm 2020, New York và Los Angeles sẽ không còn đứng trong số 10 các thành phố đông dân nhất thế giới nữa, thay vào đó là Dhaka của Bangladesh, Karachi của Pakistan, và Jakarta của Indonesia. Và Tokyo - thành phố công nghiệp duy nhất ở Châu Á trong danh sách này cũng bị thay thế bởi Bombay của Ấn Độ.
-Dự báo đến năm 2030 sẽ có khoảng 5 tỷ người sống ở đô thị, chiếm khoảng 60-61% dân số thế giới. Dân số nông thôn khoảng 3,2 tỷ người. Dân số đô thị ở Châu Á và Châu Phi sẽ tăng lên 1,7 tỷ người. Dân số đô thị sẽ được lớn hơn số người sống ở Trung Quốc và Hoa Kỳ cộng lại.
Trong thời kỳ 2000-2030, dân số đô thị của thế giới được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm là 1,8%, gần gấp đôi tỷ lệ dự kiến ​​cho tổng dân số thế giới (gần 1% một năm). Gia tăng dân số nhanh chóng trong các đô thị của các khu vực kém phát triển, trung bình 2,3% một năm.
Vào lúc này, tỷ lệ tăng trưởng dân số đô thị của thế giới sẽ tăng gấp đôi trong 38 năm.
Hầu như tất cả sự tăng trưởng của dân số của thế giới dự kiến ​​sẽ được hấp thụ bởi các khu vực đô thị của các khu vực kém phát triển. 
Đến năm 2017, số lượng cư dân đô thị sẽ bằng số lượng người dân nông thôn ở các vùng kém phát triển.
Ngược lại, dân số đô thị của vùng phát triển hơn được dự kiến ​​sẽ tăng rất chậm, từ 0,9 tỷ người trong năm 2003 đến1 tỷ người vào năm 2030. Trung bình hàng năm tỷ lệ tăng trưởng dân số này được dự kiến ​​sẽ là 0,5%, so với 1,5% ghi nhận trong suốt nửa thế kỷ trước.
Tỷ lệ dân số sống ở khu vực thành thị được dự kiến ​​sẽ tăng lên 82% vào năm 2030. Thị phần của dân số đô thị thấp hơn ở các vùng kém phát triển: 42% ở khu vực thành thị vào năm 2003, và dự kiến ​​sẽ tăng lên 57% vào năm 2030.
- Vào năm 2030 tăng gấp đôi dân số đô thị ở Châu Phi và Châu Á tăng gấp đôi so năm 2003. Sẽ có hậu quả có hại nếu chính phủ không chuẩn bị cho sự tăng trưởng tới. 
-Đến năm 2030, điều này được dự kiến sẽ sưng lên đến gần 5000000000. 
-Nhiều cư dân đô thị mới sẽ được người nghèo. Tương lai của họ, tương lai của các thành phố ở các nước đang phát triển, tương lai của nhân loại chính nó, tất cả phụ thuộc rất nhiều vào quyết định ngay bây giờ để chuẩn bị cho sự tăng trưởng này. 
-Trong khi dân số đô thị của thế giới đã tăng trưởng rất nhanh chóng (220.000.000-2800000000) trong thế kỷ 20, trong vài thập kỷ tiếp theo sẽ thấy một quy mô chưa từng thấy của phát triển đô thị trong thế giới phát triển. 
-Năm 2030 ở Châu Phi và Châu Á, dân số đô thị sẽ tăng gấp đôi so với năm 2000. Đó là, tích lũy đô thị phát triển của hai khu vực này trong khoảng toàn bộ lịch sử sẽ được lặp lại ở một thế hệ duy nhất. 
-Đến năm 2030, các thị trấn và thành phố của các nước đang phát triển sẽ chiếm 81% của dân số đô thị trên toàn thế giới. 
- Agglomerations đô thị lớn không nhất thiết phải trải qua sự tăng trưởng dân số nhanh chóng. 
-Dự báo đến năm 2050 sẽ có khoảng 6 tỷ người sống ở đô thị, chiếm khoảng 75% dân số thế giới.

+Những hệ quả của quá trình đô thị hóa

-Việc đô thị hóa là một xu thế tất yếu
-Vì lợi ích và xu thế của nhân loại, để phát triển trên thế giới phải  chuẩn  bị cho  quá trình đô thị hóa tăng vọt. 
-Đô thị hóa là không thể tránh khỏi, không thể dừng lại. Vì vậy, để chuẩn bị cho nó và, hơn là tập trung vào các biện pháp để tránh hoặc để loại trừ những người từ các thành phố, làm cho chắc chắn rằng họ có quyền truy cập vào các dịch vụ như y tế và trường học Và những gì chúng tôi. Nồng độ của người dân tập trung các vấn đề, ​​mà còn tập trung các giải pháp.
-Thành phố là nơi tuyệt vời và không nên được xem xét tiêu cực. Ví dụ, người ta có thể dễ dàng truy cập các dịch vụ cơ bản hơn ở nông thôn. Trong khi thành phố có thể có nghèo đói, họ cũng cung cấp một lối thoát khỏi cảnh nghèo đói. Lưu ý không một quốc gia trong thời đại công nghiệp đã từng đạt được tăng trưởng kinh tế đáng kể mà không có quá trình đô thị hóa.
-Lưu ý số lượng người dân sống ở các thành phố ở châu Phi và châu Á đang gia tăng khoảng một triệu mỗi tuần. Cảnh báo hành động toàn cầu phải được thực hiện ngay bây giờ để giúp các thành phố chuẩn bị cho sự tăng trưởng và đầu ra khỏi vấn đề kinh tế và xã hội trước khi quá muộn. 
-Các siêu thành phố từ 10 triệu dân trở lên sẽ tiếp tục phát triển, hầu hết mọi người sẽ sống trong các đô thị cỡ trung từ 500.000 người hoặc ít hơn. 

-Mối quan hệ giữa cư dân thành thị và cư dân nông thôn

-Liên Hợp Quốc nhấn mạnh rằng kết quả tăng trưởng đô thị nhiều nhất từ sự gia tăng tự nhiên, đó là người được sinh ra ở các thành phố, hơn là từ di cư. Nó nói rằng các nhà hoạch định chính sách có thể làm giảm tốc độ tăng trưởng bằng cách hỗ trợ các biện pháp như sáng kiến giảm nghèo, giáo dục, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, và các biện pháp y tế, bao gồm cả sức khỏe sinh sản và các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. 
-Tốc độ và quy mô của sự tăng trưởng đô thị sẽ yêu cầu một cuộc cách mạng trong tư duy. 
-Phần lớn người dân sống ở các thành phố mới phát triển là những người nghèo và một nửa dân số dưới 25 tuổi. Những người trẻ có nhu cầu đặc biệt, phải đảm bảo có các giải pháp giáo dục thích hợp tại chỗ, bởi vì đô thị hóa có thể cung cấp những gì tồi tệ nhất của nó, đó là tội phạm, nạn mù chữ và tất cả những tệ nạn.

+Những vấn đề bất cập khi dân số đô thị phát triển nhanh

-Các hệ quả của việc phát triển đô thị ồ ạt.
-Trong hơn 50 năm qua, thế giới đã chứng kiến ​​một sự tăng trưởng đáng kể của dân số đô thị. Tốc độ và quy mô của sự tăng trưởng này, đặc biệt là tập trung ở các khu vực kém phát triển, tiếp tục đặt ra những thách thức lớn đối với từng quốc gia cũng như cộng đồng thế giới. Giám sát những phát triển và tạo ra môi trường đô thị bền vững vẫn còn những vấn đề rất quan trọng về chương trình nghị sự phát triển quốc tế.
-Tăng thêm sức ép về không gian, hạ tầng cơ sở và các nguồn của đô thị, dẫn đến phân biệt xã hội và tình trạng nghèo đói ở các thành phố. Áp lực về cải thiện điều kiện sống đè nặng lên chính quyền các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển.
-Sự tăng dân số của các thành phố diễn ra chủ yếu ở các nước nghèo, nhưng các nước công nghiệp phát triển cũng không thoát khỏi những áp lực của quá trình đô thị hóa. Ở các nước này, nhiều người có học thức cũng rời nông thôn ra thành thị tìm kiếm cơ hội tốt hơn.
-Sự phát triển nhanh chóng của các thành phố dẫn đến sức ép về hạ tầng cơ sở, thể hiện rõ nhất ở các vấn đề vệ sinh, y tế và tội phạm. Những người không có kiến thức và tay nghề từ nông thôn ra thành phố thường phải làm những công việc chân tay, thu nhập thấp dễ dẫn đến trộm cắp. Ước tính 25-30% dân thành thị hiện sống trong điều kiện khó khăn về nhà ở hoặc sống tạm bợ trên đường phố, thiếu điện, nước và các điều kiện vệ sinh khác.
-Những khu ổ chuột thành thị không chỉ gây các bệnh truyền nhiễm như ỉa chảy, thương hàn, viêm dạ dày ruột, mà còn lan truyền các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, kể cả HIV/AIDS.
-Dân cư đô thị và nông thôn phụ thuộc rất nhiều vào nhau. Đô thị tinh chỉnh và xử lý hàng hoá nông thôn cho người tiêu dùng ở cả đô thị và nông thôn. Đô thị cần nguồn tài nguyên nông thôn - bao gồm cả cộng đồng người dân nông thôn giúp cung cấp nhu cầu thiết yếu cho đô thị. Không khí sạch, nước, thực phẩm, rau quả, chất xơ, các sản phẩm rừng và khoáng chất có nguồn ở nông thôn. Thành phố không thể đứng một mình, phải phụ thuộc vào nguồn tài nguyên nông thôn.
Mặc dù tài nguyên thiên nhiên và xã hội nông thôn là cần thiết cho người dân thành thị và ngược lại người dân nông thôn cũng hưởng lợi từ các đối tác đô thị của họ. 
-Bản đồ điều kiện chất lượng cuộc sống của Hoa Kỳ cho thấy rằng nghèo đói và đạt được học vấn thấp được tập trung ở khu vực nông thôn - đặc biệt là nông thôn miền Nam - nơi có thức ăn, nước và tài nguyên rừng của quốc gia. Nhiều nơi trên thế giới, nông thôn nghèo đói tồi tệ hơn nhiều so với ở Hoa Kỳ.
-Các giải pháp khắc phục hệ quả đô thị hóa quá mức
-Nhằm hạn chế đô thị hóa quá mức, chính phủ các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển, thực hiện những chương trình hạn chế di cư ra thành thị bằng cách cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, khuyến khích phát triển công nghiệp tại nông thôn để tạo việc làm cho nông dân. Các nước phát triển có thể tăng cường viện trợ cho các nước nghèo, giúp giải quyết các vấn đề liên quan tới đô thị hóa.
-Những phát hiện bởi Quỹ Quốc tế về chương trình phát triển nông nghiệp là 1,2 tỷ dân số thế giới sống dưới 1 USD sức mua mỗi ngày. Trên toàn cầu, ba phần tư của những người nghèo sống ở nông thôn.
-Ngoài việc có một phần không cân xứng của đói nghèo của thế giới, khu vực nông thôn cũng nhận được rác thải đô thị. Trong trao đổi cho các nguồn lực tự nhiên sử dụng được sản xuất bởi người dân nông thôn cho người dân đô thị, nông thôn là nơi nhận được các sản phẩm chất thải - không khí ô nhiễm, nước bị ô nhiễm, và chất thải rắn, độc hại thải ra bởi những người ở các thành phố.
-Cho đến nay, thành phố đang nhận được bất cứ nhu cầu tài nguyên có thể có được từ khu vực nông thôn. Nhưng cho nông thôn nghèo đói toàn cầu, các câu hỏi nông thôn-đô thị cho tương lai là không chỉ là những gì người dân nông thôn và những nơi có thể làm cho đa số đô thị của thế giới mới. Thay vào đó, phần lớn các đô thị có thể làm cho người nghèo nông thôn và các nguồn lực mà các thành phố phụ thuộc cho sự tồn tại? Tương lai bền vững của thế giới đô thị mới cũng có thể phụ thuộc vào câu trả lời.
-Cho đến gần đây, các khu định cư nông thôn là tâm điểm của nghèo đói và đau khổ của con người. Tất cả các biện pháp của nghèo đói, cho dù dựa trên tiêu thụ, thu nhập hoặc chi tiêu, cho thấy nông thôn nghèo sâu hơn và rộng rãi hơn ở các thành phố. 
-Các trung tâm đô thị trên toàn bộ được cung cấp truy cập tốt hơn tới sức khỏe, giáo dục, cơ sở hạ tầng cơ bản, kiến thức, thông tin và cơ hội. Những phát hiện này là dễ hiểu trong quan điểm của phân bổ ngân sách, tập trung các dịch vụ và những lợi ích vô hình khác của thành phố. 
-Tuy nhiên, nghèo đói, bây giờ tăng nhanh hơn ở khu vực thành thị so với khu vực nông thôn nhưng đã nhận được sự quan tâm ít. Các số liệu thống kê tổng hợp che giấu sự bất bình đẳng sâu sắc và độ bóng trên nồng độ khắc nghiệt của đói nghèo trong thành phố. Hầu hết các đánh giá thực sự đánh giá thấp quy mô và chiều sâu của đói nghèo thành thị. 
-Hàng trăm triệu người sống trong nghèo đói ở các thành phố của các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, và con số của họ chắc chắn sưng lên trong những năm tới. 
-Hơn một nửa dân số đô thị là dưới mức nghèo đói ở Angola, Armenia, Azerbaijan, Bolivia, Chad, Colombia, Georgia, Guatemala, Haiti, Madagascar, Malawi, Mozambique, Niger, Sierra Leone và Zambia. 
-Nhiều nước khác có 40 để 50% sống dưới mức nghèo khổ, bao gồm Burundi, El Salvador, Gambia, Kenya, Cộng hòa Kyrgyz, Moldova, Peru và Zimbabwe. Nhiều quốc gia khác sẽ được bao gồm trong danh sách này nếu ngành, nghề của họ nghèo thực hiện trợ cấp cho các chi phí thực sự của thực phẩm không cần thiết ở khu vực thành thị. 
-Đô thị quản lý yếu kém thường lãng phí những lợi thế và tiềm năng đô thị đô thị xoá đói giảm nghèo. Mặc dù nghèo đói đô thị đang phát triển nhanh hơn ở các vùng nông thôn, cơ quan phát triển đã chỉ gần đây mới bắt đầu đánh giá cao rằng họ cần can thiệp mới để tấn công các gốc rễ của nó. 
-Trưởng Chi nhánh của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc Huy động nguồn lực, Jean-Noel Wetterwald, nói rằng sự bùng nổ đô thị có thể được quản lý nếu các chính phủ chuẩn bị cho nó. 
Tóm lại quá trình đô thị hóa đồng nghĩa với quá trình làm cho người dân đô thị tách rời với nông thôn, tách rời với môi trường tự nhiên, lệ thuộc vào nếp sống thành thị. Không có điều kiện tiếp xúc với nguồn rau quả tự nhiên, mặc dù có ăn rau quả nhưng chủ yếu là hàng hóa nông sản thâm canh với nhiều hóa chất như phân bón hóa học, thuốc BVTV, chất kích thích tố tăng trưởng thực vật, giống lai tạo cho sản lượng cao…Rau quả tuy nhiều về số lượng, bắt mắt về mẫu mã, hình thức chứ không phải nguồn rau quả tinh khiết, đặc biệt là nguồn rau rừng như nông dân ở nông thôn nơi xa xôi, hẻo lánh còn tiếp cận được.
                                                                                                Kỹ sư Hồ Đình Hải

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét